Generalsekretär: Prof. Dr. med. Manfred Gahr, Dresden

Generalsekretär: Prof. Dr. med. Manfred Gahr, Dresden